โครงการคลินิกทันตกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์

 In Uncategorized


“โครงการคลินิกทันตกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์” ของ คลินิกทันตกรรมดิออเร้นจ์ โดยคุณหมอส้ม
มีความตั้งใจช่วยเหลือพระภิกษุ ที่ต้องประสบปัญหาด้านช่องปาก และฟัน โดยให้การรักษาฟันฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
“ โครงการทันตกรรมสำหรับพระสงฆ์เป็นหนึ่งในโครงการ The Orange charity “
ทันตกรรมสำหรับพระสงฆ์ เป็นโครงการที่นำความรู้ทางวิชาชีพให้บริการผู้ป่วย
เป็นการสร้างสำนึกการให้

การจัดกิจกรรมเป็นบูรณาการเพื่อรักษาพระภิกษุสงฆ์ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากโดยให้บริการการรักษาดังต่อไปนี้
⦁ ขูดหินปูน
⦁ อุดฟัน
⦁ ถอนฟัน
⦁ รักษาโรคเหงือก
⦁ ฟันปลอมถอดได้
รวมถึงการเอกซเรย์ และยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้หลังการรักษา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์มีสุขภาพช่องปากที่ดี มีการบดเคี้ยวที่มีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยสุขภาพช่องปากส่งผลต่อสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม
พระภิกษุสงฆ์เป็นหนึ่งในไตรสรณะ ที่จะสืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยให้วิชาชีพทันตกรรมได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป

สถานที่ ดิออเร้นจ์คลินิกทันตกรรม สาขาบางใหญ่
ช่องทางการติดต่อ สอบถาม
โทร : 0616656642
Line Official : https://lin.ee/5rlF1dfRecent Posts

Start typing and press Enter to search