ราคา

คลินิกทันตกรรม The Orange Dental มีความตั้งใจที่จะส่งมอบรอยยิ้มที่มั่นใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีสุขภาพฟันและช่องปากที่ดีสมบูรณ์ คลินิกของเราเป็นคลินิกปลอดเชื้อ มีความสะอาด ทันสมัย  ยินดีส่งมอบให้บริการที่ดีให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะ

ตรวจฟันและเอ็กซเรย์
ตรวจฟันและเอกซเรย์ อัตราค่าบริการ
X-ray ฟิล์มเล็ก 200
X-ray ทั้งปาก 500
X-ray ศีรษะด้านข้าง 500
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมทั่วไป อัตราค่าบริการ
อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam1-4 ด้าน 500 – 1,500 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุ Composite วัสดุสีเหมือนฟัน 1 ด้าน 450
อุดฟันด้วยวัสดุ Composite วัสดุสีเหมือนฟัน 2 ด้าน 700
อุดฟันด้วยวัสดุ Composite วัสดุสีเหมือนฟัน 3 ด้าน 900
อุดฟันด้วยวัสดุ Composite วัสดุสีเหมือนฟัน มากกว่า 3 ด้าน 1,200
ถอนฟันปกติ 500 – 800
ขูดหินปูน ขัดฟัน 500 – 800
ขูดหินปูน ปริมาณหินปูนมาก 1,000 – 1,200
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม อัตราค่าบริการ
ฟอกสีฟันที่บ้าน 3,800
ฟอกสีฟันที่คลินิก 5,500
อุดปิดช่องว่าง Diastema สำหรับฟันหน้า / ต่อช่อง 1,500 – 2,000
Ceramic Veneer / ต่อซี่ 10,000 – 12,000
Composite Veneer / ต่อซี่ 2,000 – 4,000
ครอบฟันขาวชนิดถอดได้ ชิ้นละ
Giko Smile® (each)
1 ชิ้น ราคา 9,500 บาท (บนหรือล่าง)
2 ชิ้น ราคา 18,000 บาท (บนหรือล่าง)
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก
ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก อัตราค่าบริการ
ผ่าฟันคุด 1,500 – 3,000
ผ่าฟันคุดอย่างยาก / ผ่าฟันผัง 3,500
ตัด Frenum 2,000 – 3,000
ทันตกรรมรักษารากฟัน
ทันตกรรมรักษารากฟัน อัตราค่าบริการ
รักษารากฟัน ฟันหน้า 3,000 – 4,000
รักษารากฟัน ฟันกรามน้อย 4,000 – 5,000
รักษารากฟัน ฟันกรามใหญ่ 7,000 – 8,000
รื้อวัสดุอุดรากฟันเก่า ในกรณี Retreat 1,000
ทันตกรรมปริทันต์
ทันตกรรมปริทันต์ อัตราค่าบริการ
เกลารากฟัน รักษาโรคปริทันต์อักเสบ 1,500-4,000
ฟันปลอมติดแน่น
ฟันปลอมติดแน่น อัตราค่าบริการ
ครอบฟัน PFM โลหะ Non-precious 6,000 – 8,000
ครอบฟัน PFM โลหะ Palladium (ทอง 2%) 9,500 – 12,000
ครอบฟัน PFM โลหะ Semi-precious (ทอง 50%) 13,000 – 15,000
ครอบฟัน PFM โลหะ High-precious (ทอง 87%) 16,000 – 18,000
ครอบฟัน All ceramic zirconia 13,500 – 15,000
Fiber post 3,000
ก่อแกนฟัน Core build-up 500 – 1,000
ครอบฟันชั่วคราว 1,000
ฟันปลอมถอดได้
ฟันปลอมถอดได้ อัตราค่าบริการ
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติก (TP) 1,500 ซี่ถัดไปซี่ละ 200
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (RPD) 5,500 ซี่ถัดไปซี่ละ 300
ฟันปลอมทั้งปาก บนหรือล่าง (CD) 3,500 ซี่ถัดไปซี่ละ 500
ฟันปลอมถอดได้ชนิด Valplast 13,500 – 15,000
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก อัตราค่าบริการ
Sealant (เคลือบหลุมร่องฟัน) 400฿/ซี่
เคลือบฟลูออไรด์ 400฿-500฿
ขูดหินปูน 500-900
PRR อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 500-800
ถอนฟัน 400-700
ทันตกรรมบดเคี้ยว
ทันตกรรมบดเคี้ยว อัตราค่าบริการ
เครื่องมือ Splint เผือกแข็งแก้ไขการนอนกัดฟัน 3,000 – 5,000
Recheck splint 300

** หมายเหตุ **

  • ราคาที่แสดงนั้นอาจจะมีปรับตามความเหมาะสมต่อหัตถการ
  • หัตถการนี้ไม่รวมกับค่าเอกซเรย์ ยาชาและวัสดุอื่นๆ อาทิเช่น วัสดุรองพื้น ค่ายารักษา ที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในคนไข้บางราย

Start typing and press Enter to search